Договір публічної оферти щодо надання послуг на сайті ITVDN.COM
ITVDN: курси програмування
Відеокурси з
програмування

  Обери свою IT спеціальність

  Підписка

  Обери свою IT спеціальність

  Підписка

   Договір публічної оферти про надання послуг на сайті ITVDN.COM (Користувацька угода)

   ФОП Таріца Олег Павлович (далі – Адміністратор), який є юридичною особою за законодавством України, що діє на підставі Виписки з ЄДР, пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – Користувач) укласти цей договір у формі публічної оферти (далі – Договір) на наведених нижче умовах.

   • 1. Загальні положення

    1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають наступні значення:

    1.1.1. Відео уроки – відеозаписи (відеограми) з лекціями з інформаційних технологій, зокрема з програмування. Відео уроки можуть містити в собі зображення частин вихідного коду, написаного різними мовами програмування, презентації з наступним поясненням їхнього змісту та інших зображень, що пояснюють принципи та функціональність мов програмування та/або інформаційних технологій.

    1.1.2. Відео курси – це серія Відео уроків та/або електронних документів у форматі PDF та/або XPS, які надаються Користувачеві з метою покращити його навички з інформаційних технологій, зокрема мов програмування, доступ до яких надається за допомогою мережі Інтернет.

    1.1.3. Сайт – програмний засіб, що дозволяє зберігати, систематизувати та транслювати зміст науково-освітнього характеру, і є сукупністю веб-сторінок, об'єднаних за змістом і навігаційно, доступних в мережі Інтернет за адресою: https://itvdn.com/ua.

    1.1.4. Обліковий запис (аккаунт) – персональна веб-сторінка Користувача на Сайті, за допомогою якої він отримує доступ до платних Відео курсів, попередньо їх сплативши. Доступ до безкоштовних відео курсів Користувач може отримати без наявності у нього облікового запису (акаунту) на Сайті.

    1.1.5. Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути ідентифікована.

    1.1.6. Реєстрація на Сайті – процедура, в ході якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту надає Адміністратору необхідну інформацію про себе (персональні дані), на підставі якої формується його Обліковий запис (акаунт).

    1.1.7. Послуги доступу – комплекс заходів щодо організації доступу до Відео курсів, розміщених на Сайті. Послуги платного доступу до Відео курсів надаються лише тим Користувачам, які пройшли реєстрацію на Сайті.

    1.2. Цей Договір встановлює правила та умови використання Користувачем Сайту, який після реєстрації на Сайті або без неї, здійснюючи використання Сайту та його служб, стає стороною цього Договору.

    1.3. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (ЦК України) цей Договір є публічним договором, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору.

    1.4. Акцептом (прийняттям) умов цього Договору вважається факт використання Користувачем Сайту, будь-яких його служб, функціоналу та настає у момент початку такого використання, а саме, переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та/або технічних пристроїв, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок Сайту.

    1.5. Акцепт (прийняття) умов цього Договору означає беззастережну згоду Користувача з усіма положеннями цього Договору та беззастережне прийняття його умов щодо виконання обов'язків, покладених на Користувача за цим Договором, незнання яких не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання та/або неналежне дотримання його умов.

    1.6. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати та/або доповнювати цей Договір у будь-який час без попереднього та/або подальшого повідомлення Користувача. Діюча редакція цього Договору доступна в мережі Інтернет за адресою: https://itvdn.com/ua/about/termsofuse.

    1.7. Використання Сайту, будь-яких його служб, функціоналу після внесення будь-яких змін та/або доповнень до цього Договіру означає прийняття (акцепт) Користувачем таких змін та/або доповнень.

    1.8. Користувач зобов'язується регулярно, не рідше 1 (одного) разу на 20 (двадцять) календарних днів, знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами та/або доповненнями.

    1.9. Якщо Користувач з якихось причин не погоджується з умовами цього Договору повністю або частково, Адміністратор просить його залишити Сайт, а якщо Користувач є зареєстрованим, Адміністратор просить надіслати на пошту support@itvdn.com запит на видалення облікового запису Користувача та/або припинити використання сайту. Якщо Користувач продовжує використання Сайту, це означає, що Користувач ознайомлений з цим Договором (змінами та/або доповненнями), розуміє та приймає його умови в повному обсязі без будь-яких винятків та застережень та зобов'язується надалі виконувати їх у повному обсязі.

    1.10. Адміністратор не гарантує, що Сайт буде відповідати вимогам Користувача, а Послуги доступу надаватимуться безперервно, швидко, надійно та без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними та надійними.

    1.11. Відео курси, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їхніх законних правовласників та охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними договорами України та конвенціями.

    1.12. Оплачуючи Послуги платного доступу, Користувач беззастережно погоджується, що пристрої, з яких він планує переглядати Відео курси, повністю відповідають технічним вимогам, зазначеним у підрозділі “Технічні питання” розділу “Підтримка” на Сайті та доступні за адресою: https://itvdn.com/ua/support/faq#tech.

    1.13. Користувачі, які не досягли 18 років, не мають права використовувати платні Послуги без участі та згоди їх повнолітніх представників – батьків, усиновлювачів, піклувальників.

    1.14. Доступ до Відео курсів надається «У ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВОНИ ІСНУЮТЬ», і Адміністратор не дає жодної гарантії або запевнення щодо них.

   • 2. Предмет Договору

    2.1. Адміністратор зобов'язується надавати Користувачеві Послуги доступу до Відео курсів у сфері інформаційних технологій, розміщених на Сайті, а Користувач зобов'язується отримувати надані послуги, виконувати та не порушувати умови цього Договору, а також здійснювати оплату Адміністратору за надання Послуг платного доступу до Відео курсів.

    2.2. Перелік платних та безкоштовних Відео курсів, їх тематика та детальний опис знаходяться у розділі “Каталог відео курсів” на Сайті та доступні за адресою:https://itvdn.com/ua/catalog.

    2.3. Вартість Послуг платного доступу до Відео курсів, а також тривалість їх надання визначається залежно від обраного Користувачем конкретного Відео курсу на Сайті.

   • 3. Порядок розрахунків

    3.1. Користувач здійснює оплату обраного Відео курсу шляхом 100% (сто відсоткової) передоплати, одним із способів, визначених у підрозділі “Спосіб оплати” розділу “Підтримка” на Сайті за адресою  https://itvdn.com/ua/support/faq#faq-payment.

    3.2. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністратора або момент отримання Адміністратором коштів від Користувача, заздалегідь обговореним ними іншим способом.

    3.3. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні (UAH) або у доларах США (USD).

    3.4. Повернення грошових коштів після їх перерахування на розрахунковий рахунок Адміністратора у якості оплати Послуг платного доступу до Відео курсів не здійснюється.

    3.5. Адміністратор не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування грошових коштів.

    3.6. Витрати, у тому числі комісія, з перерахування Користувачем грошових коштів за цим Договором покладається на Користувача.

    3.7. Сторони цього Договору підтверджують та погоджуються, що Послуги доступу до платних Відео курсів вважаються наданими в момент їх оплати Користувачем та додаткове оформлення актами прийому-передачі не потребується.

    3.8. Послуги доступу до платних Відео курсів, розміщених на Сайті, надаються Користувачеві тільки після їх оплати та отримання Адміністратором відповідного підтвердження факту оплати. Якщо інше не передбачено цим Договором, для придбання Послуг доступу до платних Відео курсів Користувач повинен пройти Реєстрацію на Сайті, обрати відповідний Відео курс та спосіб оплати, провести оплату згідно з подальшими інструкціями, представленими на Сайті.

    3.9. Користувач може скористатися послугою "Оплати частинами" від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" або послугою "Покупка частинами" від monobank (АТ "Універсал Банк") на умовах, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланнями https://chast.privatbank.ua та https://chast.monobank.ua.

    3.10. При використанні послуги “Оплати частинами” або послуги “Купівля частинами” оплата обраного Відео курсу здійснюється у порядку, встановленому пунктами 3.1-3.8 цього Договору, а всі взаємовідносини щодо безпосереднього надання зазначених послуг регулюються на підставі договорів, укладених між Користувачем та відповідною фінансовою установою.

   • 4. Права та обов'язки Адміністратора

    4.1. Адміністратор має право:

    4.1.1. На свій власний розсуд змінювати та/або видаляти Відео курси, а також будь-яку інформацію, що публікується на Сайті, будь-які його елементи та складові частини.

    4.1.2. Самостійно визначати та змінювати вартість (ціну) Відео курсів, а також визначати їхню вартість для конкретного Користувача в індивідуальному порядку.

    4.1.3. Будь-коли з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого (на розсуд Адміністратора) припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого розділу Сайту. Якщо з вини Адміністратора послуги відео навчання не були надані, Адміністратор повинен продовжити доступ до відео на час відсутності доступу.

    4.1.4. Встановлювати будь-які обмеження у використанні Сайту, в будь-який час змінювати та доповнювати цей Договір в односторонньому порядку без отримання згоди Користувача.

    4.1.5. Здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, що містять організаційно-технічну або іншу інформацію щодо можливостей Сайту.

    4.1.6. Адміністратор має право встановлювати вікові обмеження при доступі Користувача до Відео курсів, розміщених на Сайті, призначеному для аудиторії певного віку.

    4.1.7. Розміщувати на Сайті Відео курси англійською та російською мовами, а також на розсуд Адміністратора іншими мовами без додаткового повідомлення про це Користувача.

    4.1.8. Доповнювати, оновлювати, змінювати та видаляти будь-які Відео курси, розміщені на Сайті, без сповіщення Користувача.

    4.1.9. Оновлювати зміст, функціональні можливості та користувацький інтерфейс Сайту на власний розсуд.

    4.1.10. Вимагати від Користувача виконання вимог цього Договору.

    4.2. Адміністратор зобов'язується:

    4.2.1. Надати доступ Користувачеві до обраного та/або оплаченого ним Відео курсу.

    4.2.2. На вимогу Користувача надати йому договір про надання доступу до Відео курсів на Сайті, оформленого в письмовій формі. Договір у письмовій формі надається Користувачеві лише після здійснення оплати відповідного Відео курсу.

    4.2.3. Здійснювати захист облікового запису (акаунту) Користувача від неправомірного доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також від інших неправомірних дій по відношенню до такої інформації всіма технічними засобами, що знаходяться в розпорядженні Адміністратора.

    4.2.4. Не використовувати Персональні дані Користувача, отримані при Реєстрації на Сайті, для будь-яких корисливих цілей і гарантує нерозголошення цих даних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Адміністратором інформації про Користувача (персональних даних) на вимогу державних контролюючих органів, правоохоронних органів у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Адміністратора в силу законодавства України або з метою належного надання послуг.

    4.2.5. На письмову вимогу повертати Користувачеві грошові кошти, перераховані на розрахунковий рахунок Адміністратора, якщо Послуги платного доступу до Відео курсів були не надані з вини Адміністратора протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати через непрацездатність Сайту.

    4.2.6. Не розміщувати на Сайті:

    • Персональні дані Користувачів без отримання їхньої особистої згоди на такі дії;
    • файли, які містять чи можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
    • будь-яку інформацію, яка порушує виняткові права Користувачів чи правовласників на результати інтелектуальної діяльності.

    4.2.7. У міру можливості інформувати (попереджати) Користувача про додаткові умови та майбутні зміни в порядку надання Послуг доступу до Відео курсів, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті та/або листом на адресу електронної пошти.

    4.2.8. Видалити обліковий запис (акаунт) Користувача протягом 30 (тридцяти) днів після отримання його запиту.

    4.2.9. Здійснювати технічну підтримку Користувача в процесі використання Сайту та отримання Послуг доступу до Відео курсів.

    4.2.10. Забезпечувати надання технічної можливості отримання Користувачем доступу до Відео курсів у порядку, визначеному цим Договором.

   • 5. Права та обов'язки Користувача

    5.1. Користувач має право:

    5.1.1. Отримати доступ до обраних та/або оплачених Відео курсів. У разі вибору платного Відео курсу Користувач отримує доступ до нього протягом терміну, зазначеного в описі до цього Відео курсу.

    5.1.2. Завантажувати навчальні матеріали до Відео курсу на свій комп'ютер.

    5.1.3. В односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору. Така відмова не зобов'язує Адміністратора повернути грошові кошти, сплачені за надання Послуг платного доступу до Відео курсів.

    5.1.4. В односторонньому порядку припинити використання Сайту та/або відмовитися від використання свого облікового запису (акаунту), надіславши Адміністратору на адресу електронної пошти support@itvdn.com зі своєї адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті, запит на видалення облікового запису з Сайту.

    5.1.5. Отримувати технічну підтримку в процесі використання Сайту та отримання Послуг доступу до Відео курсів.

    5.1.6. Вимагати від Адміністратора повернення коштів, перерахованих Користувачем на розрахунковий рахунок Адміністратора, якщо Послуги платного доступу до Відео курсів були не надані з вини Адміністратора протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати з причини непрацездатності Сайту.

    5.2. Користувач зобов'язується:

    5.2.1. Виконувати та не порушувати умов цього Договору.

    5.2.2. Забезпечити належну роботу своїх програмних та/або технічних засобів, необхідних для отримання доступу до Відео курсів.

    5.2.3. Не виконувати наступних дій:

    • поширювати відео-, аудіозаписи Відео курсів будь-яким із можливих способів;
    • поширювати матеріали Відео курсу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів у текстовий формат, та перекладу іншими мовами;
    • використовувати інформацію, що отримується від Адміністратора, в комерційних цілях, наприклад, для навчання інформаційним технологіям, у тому числі мовам програмування, третіх осіб за матеріалами, отриманими від Адміністратора;
    • використовувати інформацію та знання, що отримуються від Адміністратора, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного та/або конкурентного продукту чи сервісу або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди;
    • передавати та/або надавати доступ до Відео курсів будь-яким третім особам;
    • допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Адміністратора;
    • здійснювати інші дії, що не передбачені цим Договором, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або які порушують права та законні інтереси Адміністратора або третіх осіб.

    5.2.4. Надати при реєстрації (створенні облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе (Персональні дані), яка може бути запитана реєстраційними формами Сайту.

    5.2.5. Користувач зобов'язаний вживати належні заходи для забезпечення збереження свого облікового запису (акаунту), у тому числі адреси електронної пошти та пароля, та несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті під його обліковим записом (логіном та паролем). У зв'язку із зазначеним, Користувач зобов'язаний здійснювати вихід зі свого облікового запису перед переходом на сторонні сайти або закриттям браузера (Інтернет-оглядача).

    5.2.6. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки доступу на Сайт третіми особами під його обліковим записом (акаунтом).

    5.2.7. Періодично оновлювати Персональні дані та іншу інформацію, яку він надав під час реєстрації, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

    5.2.8. Використовувати отриману на Сайті інформацію виключно в законних та особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам та загальновизнаним цінностям.

    5.2.9. Не намагатися відключати або іншим чином втручатися в будь-які технічні засоби захисту Сайту чи результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, які запобігають або обмежують використання чи копіювання будь-якої інформації чи результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті.

    5.2.10. Не намагатися змінювати або модифікувати жодну частину Сайту, включаючи медіаплеєр Сайту, за допомогою якого транслюються Відео уроки певного Відео курсу, а також не використовувати Сайт, результати інтелектуальної діяльності, розміщені на ньому, з комерційною метою.

    5.2.11. Утримуватись від претензій та вимог до Адміністратора щодо доступності того чи іншого Відео курсу на Сайті, перекладеного та озвученого іншою мовою.

    5.2.12. Не використовувати Сайт для реєстрації більше одного облікового запису на одну й ту саму особу.

    5.2.13. Користувач зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені чинною Угодою.

   • 6. Відповідальність

    6.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Адміністратор та Користувач несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

    6.2. Користувач розуміє та приймає умову, відповідно до якої порушення Користувачем умов цього Договору може призвести до його розірвання Адміністратором в односторонньому порядку з подальшим видаленням облікового запису (акаунту) Користувача та призупиненням Послуг доступу.

    6.3. Адміністратор бере на себе повну відповідальність згідно з вимогами Закону України “Про захист персональних даних”.

    6.4. Користувач несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу Сайту відповідно до чинного законодавства України.

    6.5. Адміністратор не несе відповідальності за зміст Відео курсів та за відповідність їх стандартам Microsoft.

    6.6. Адміністратор не несе відповідальності:

    • за дії Користувача на Сайті;
    • за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дії шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;
    • за шкоду/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві або третім особам внаслідок використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
    • за будь-які пошкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли внаслідок користування сервісом.

    6.7. Адміністратор та Користувач звільняється від відповідальності, якщо невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань сталося внаслідок обставин непереборної сили (землетрус, повінь чи інші стихійні лиха), що перешкоджають виконанню Адміністратором або Користувачем своїх зобов'язань.

    6.8. Підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили є свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

   • 7. Термін дії Договору

    7.1. Цей Договір укладається на невизначений термін та поширює свою дію на Користувачів, які здійснюють використання Сайту як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

    7.2. Розірвання цього Договору з ініціативи Адміністратора може статися у випадках:

    7.2.1. Порушення положень цього Договору, заподіяння будь-якої шкоди Адміністратору, зокрема її репутації, або іншим Користувачам сайту.

    7.2.2. Вчинення інших дій, що суперечать політиці Адміністратора та чинному законодавству України.

    7.2.3. Правовідносини можуть бути відновлені лише після ухвалення Адміністратором відповідного рішення.

    7.2.4. В інших випадках, передбачених цим Договором.

   • 8. Додаткові положення

    8.1. У разі виникнення між Користувачем та Адміністратором спорів та розбіжностей за цим Договором, Користувач та Адміністратор зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору, або у зв'язку з ним, у тому числі щодо його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України у судовому порядку.

    8.2. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Усі можливі суперечки, які випливають з відносин, регульованих цим Договором, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

    8.3. Адміністратор та Користувачі, відповідно до статті 112 Цивільного процесуального кодексу України, домовилися та погодилися, що всі суперечки, що виникають із відносин, що регулюються цим Договором, повинні вирішуватись у компетентному суді за місцем знаходження Адміністратора з обов'язковим дотриманням досудового претензійного порядку врегулювання спорів.

    8.4. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цього Договору є недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов цього Договору.

   • 9. Реквізити Адміністратора

    ФОП Таріца Олег Павлович

    ІПН 3473910172

    Адреса – Україна, 07441, Київська обл., Броварський р-н, село Тарасівка, вул.

    Космонавтів, будинок 5.

    Р/Р UA643052990000026002036708731 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ

    Платник єдиного податку за ставкою 5%.

    Тел.:+38 044 344 16 22

   Купуй передплатуз доступом до всіх курсів та сервісів

   Бібліотека сучасних IT знань у зручному форматі

   Вибирай свій варіант підписки залежно від завдань, що стоять перед тобою. Але якщо потрібно пройти повне навчання з нуля до рівня фахівця, краще вибирати Базовий або Преміум. А для того, щоб вивчити 2-3 нові технології, або повторити знання, готуючись до співбесіди, підійде Пакет Стартовий.

   Стартовий
   • Усі відеокурси на 3 місяці
   • Тестування з 10 курсів
   • Перевірка 5 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 30 хв
   59.99 $
   Придбати
   Базовий
   • Усі відеокурси на 6 місяців
   • Тестування з 16 курсів
   • Перевірка 10 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 60 хв
   89.99 $
   Придбати
   Преміум
   • Усі відеокурси на 1 рік
   • Тестування з 24 курсів
   • Перевірка 20 домашніх завдань
   • Консультація з тренером 120 хв
   169.99 $
   Придбати
   Notification success
   Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити взаємодію з нашими веб-сайтами та послугами простою та значущою.